Muzyka polska dla dzieci

Muzyka polska dla dzieci

Muzyka polska dla dzieci w dźwiękach klarnetu i fortepianu

Tak zatytułowany jest najnowszy projekt klarnecistki Barbary Borowicz i pianistki Anny Miernik realizowany przy współpracy z Fundacją Life and Art. Celem projektu jest zapoznanie uczniów szkół muzycznych I stopnia z muzyką kompozytorów polskich.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Patronat medialny: www.polmic.pl

logo fundacja_duze_podstawowe_poziomprawa_RGB

Wydarzenie odbywać się będzie w grudniu 2018 i marcu 2019 roku w następujących szkołach muzycznych:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach (04.12.18)
Szkoła Muzyczna I stopnia w Korzennej (06.12.18)
Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie (11.12.18)
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie (marzec 2019)
Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach (marzec 2019)

Barbara Borowicz i Anna Miernik są niezwykle zaangażowane w promocję polskiej muzyki w kraju i za granicą. Chcą swoją misję realizować także w najbliższym otoczeniu i pokazać najmłodszym jak istotna jest świadomość kulturowa i dbanie o narodowe dziedzictwo. Obie artystki zamawiają utwory u polskich kompozytorów, wzbogacając tym samym polską literaturę kompozycjami na klarnet solo, fortepian solo oraz klarnet i fortepian.

Więcej informacji o instrumentalistkach:
–>www.barbaraborowicz.com
–>www.annamiernik.com

W programie zadania znalazły się kursy interpretatorskie dla uczniów, wykład wprowadzający w świat muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli klarnetu i fortepianu, wystawa klarnetów wraz z akcesoriami oraz wykład na temat pielęgnacji klarnetu przeprowadzony przez Tomasza Cyzowskiego – pracownika renomowanego Serwisu Instrumentów Dętych Piotra Śmietany. Finałem każdego dnia projektu w danej szkole jest koncert z muzyką polską w wykonaniu duetu.

Do udziału w koncercie zostanie zachęcona także społeczność lokalna. Działanie to ma na celu promocję twórczego spędzania czasu wolnego, a także ukazanie różnorodności polskiej muzyki, kojarzonej wielokrotnie tylko z Fryderykiem Chopinem, podczas gdy polska literatura muzyczna jest niezwykle bogata.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

www.lifeandart.eu